4.8
(57)

S přibývajícím věkem je normální, že se vaše sexuální funkce mění. Možná zjistíte, že máte menší zájem o sex než dříve nebo že se u vás častěji objevují problémy, jako je erektilní dysfunkce (ED).

Jedním z problémů, který mnoho mužů s přibývajícím věkem pozoruje, je slabší ejakulace, včetně nižší úrovně tlaku a menšího objemu spermatu při ejakulaci. Věci jako objem semene nebo síla ejakulace se mohou u jednotlivých mužů lišit, ale pokud jste si v poslední době všimli snížení objemu nebo síly vašeho ejakulátu, pravděpodobně máte několik otázek. Níže jsme vám vysvětlili, co je to slabá ejakulace, a také proč se může v určitých obdobích vašeho života objevit.

Máme pro vás také několik možností léčby, jak zlepšit své orgasmy a ejakulaci, a to jak z hlediska síly, objemu, tak i počtu spermií.

slaba-ejakulace-priciny

Základní informace o slabé ejakulaci

Než se budeme podrobněji zabývat slabou ejakulací a jejími příčinami, řekněme si několik základních informací:

 • Slabá ejakulace sama o sobě není uznávaným zdravotním stavem. Existuje však několik poruch ejakulace, jako je například retrográdní ejakulace, které mohou způsobit, že během sexu ejakulujete velmi málo semene nebo máte slabou ejakulaci
 • Celkový objem spermatu, který ejakulujete, se může velmi lišit. Podle Mezinárodní společnosti pro sexuální medicínu muži při každé ejakulaci vyloučí 1,25 až 5,00 ml spermatu.
 • Je normální, že se objem vašeho spermatu v jednotlivých dnech liší. Pokud jste například nedávno měli sex nebo masturbovali, můžete ejakulovat menší objem spermatu, pokud dosáhnete orgasmu a během několika následujících hodin ejakulujete znovu
 • Na sílu a objem vaší ejakulace může mít vliv celá řada faktorů, od vašeho věku a celkové pohody až po hladiny hormonů

Co je slabá ejakulace?

Ejakulace je vypuzení semene z těla, ke kterému dochází při dosažení orgasmu a sexuálního vyvrcholení. Jedná se o reflexní akci, která nastává v reakci na sexuální stimulaci a je řízena vaším centrálním nervovým systémem. Proces ejakulace probíhá ve dvou fázích. V první fázi se vaše vasa deferentia (dvojice trubic, které spojují varlata s ejakulačními kanálky) stáhnou a přesunou vaše spermie k základně penisu. Současně vaše prostata a semenné váčky produkují sperma, což umožňuje spermiím účinně cestovat do vaší partnerky.

Během druhé fáze ejakulace se svaly kolem báze vašeho penisu stahují, aby vytlačily sperma z vašeho penisu. Je normální, že tento proces proběhne několikrát, což vyústí v sérii výronů, při nichž je sperma z vašeho penisu vypuzeno při orgasmu. Slabá ejakulace je termín, který se obvykle používá pro označení ejakulace, která má menší objem, než se očekávalo, nebo je z vašeho těla vypuzena bez výrazného tlaku.

Stejně jako mnoho dalších problémů týkajících se sexuální výkonnosti je slabá ejakulace do značné míry subjektivní záležitostí, protože objem ejakulace a intenzita orgasmu se mohou u jednotlivých mužů lišit. V mnoha případech je slabá ejakulace spíše otázkou vnímání a preferencí než zdravotním problémem s jasnými diagnostickými kritérii.

Normální je při každé ejakulaci vyloučit 1,25 až 5,00 ml spermatu. Národní institut zdraví však obecně definuje objem spermatu, který je trvale nižší než 2 ml, jako hypospermii – stav, který zahrnuje neobvykle nízký objem ejakulátu.

Příznaky slabé ejakulace

Přestože neexistují žádná specifická diagnostická kritéria pro slabou ejakulaci, mnoho mužů s přibývajícím věkem uvádí řadu souvisejících příznaků spojených s ejakulací. Patří mezi ně např:

 • Snížený objem ejakulace. Můžete si všimnout, že neejakulujete tolik jako dříve. Je poměrně běžné, že se objem vaší ejakulace postupně snižuje, když vstoupíte do střední až pozdní třicítky
 • Snížená síla ejakulace. Kromě toho, že ejakulujete méně semene, můžete mít pocit, že vaše semeno není vypuzováno s takovou silou jako obvykle. Může vycházet ve slabších nebo menších výronech bez výrazného tlaku
 • Potíže s ejakulací. V některých případech může být slabá ejakulace nebo nízký objem ejakulace doprovázen opožděným orgasmem nebo anorgasmií – stavem, kdy můžete mít potíže dosáhnout orgasmu nebo zažívat orgasmy, které nejsou tak příjemné jako obvykle

Co způsobuje slabou ejakulaci?

Na vaši sexuální funkci a výkonnost, včetně schopnosti dosáhnout orgasmu a ejakulace, může mít vliv celá řada faktorů. Často může být obtížné určit základní příčinu slabé ejakulace, zejména pokud nesouvisí se zdravotním problémem.

Sex má jak psychický, tak fyzický charakter. Teoreticky cokoli, co ovlivňuje vaše sexuální potěšení, prostatu, varlata, nervový systém nebo svaly zapojené do procesu ejakulace, může mít potenciální vliv na vaši schopnost normálně ejakulovat.

Stárnutí

Je normální, že se s přibývajícím věkem uvolňuje o něco méně spermatu. Podle Mezinárodní společnosti pro sexuální medicínu muži obvykle produkují nejvíce spermatu ve věku kolem 30 let, poté může produkce spermatu s věkem klesat.

Tento pokles produkce spermatu související se stárnutím může mít za následek snížení objemu ejakulátu a také slabší ejakulaci.

Denní návyky a celkové zdraví

Váš celkový zdravotní stav a každodenní návyky mohou mít významný vliv na vaši sexuální výkonnost, včetně schopnosti ejakulovat. Výzkum naznačuje, že kouření může přispívat k slabé ejakulaci. Například studie z roku 2006 publikovaná v časopise BJU International zjistila, že plodní muži, kteří kouřili cigarety, uvolňovali při ejakulaci méně semene než muži, kteří nekouřili. Studie však nezjistila žádné významné rozdíly v koncentraci spermií, pohyblivosti nebo hladinách pohlavních hormonů mezi kuřáky a nekuřáky.

Schopnost ejakulace a celkovou sexuální funkci mohou ovlivňovat i další faktory, jako je strava, spánkové návyky a úroveň stresu. Výzkum dokonce zjistil, že nedávná infekce COVID-19 může přispívat k anorgasmii – stavu, který zahrnuje zřídkavé nebo chybějící orgasmy.

Stav prostaty a chirurgické zákroky

Některé stavy prostaty a chirurgické zákroky používané k léčbě problémů s prostatou mohou hrát roli při slabé ejakulaci. Například mnoho mužů, kteří podstoupí chirurgický zákrok k léčbě benigní hyperplazie prostaty (BPH), má po zákroku potíže s normální ejakulací, často kvůli problémům se svalovou kontrakcí způsobenou tímto typem operace. Jiné chirurgické zákroky, které se týkají pánve a jejího okolí, mohou rovněž poškodit nervy, které umožňují správnou sexuální funkci, a ovlivnit vaši schopnost ejakulace.

Alkohol

Ačkoli konzumace alkoholu přímo nesouvisí se slabou ejakulací, výzkum ukazuje jasnou souvislost mezi chronickým užíváním alkoholu a zvýšeným rizikem sexuálních dysfunkcí, včetně některých poruch ejakulace. Můžete si všimnout, že je obtížnější ejakulovat nebo kontrolovat ejakulaci, pokud často pijete alkohol nebo pokud jste při sexu pod vlivem alkoholu.

Sexuální faktory

V některých případech mohou mít sexuální faktory vliv na vaši schopnost ejakulace a objem spermatu, který při ní uvolníte. Sex je především o vzrušení, a pokud se necítíte zcela v náladě, je možné, že budete ejakulovat méně nebo se sníženou intenzitou. Je také normální, že uvolníte méně spermatu, pokud jste již měli sex dříve během dne. Na ejakulaci může mít vliv také úroveň vaší přitažlivosti k sexuální partnerce. Pokud se necítíte k partnerce silně přitahováni, může se vám hůře ejakulovat nebo si všimnete, že máte slabší ejakulaci.

Retrográdní ejakulace

Někdy může dojít k slabé ejakulaci v důsledku retrográdní ejakulace – klinicky uznávané poruchy ejakulace, při níž sperma proudí zpět do močového měchýře místo dopředu a ven z močové trubice. Zatímco mnoho poruch ejakulace je způsobeno jak fyziologickými, tak psychologickými faktory, retrográdní ejakulace je téměř výhradně fyziologické povahy.

Retrográdní ejakulaci může způsobit nebo k ní přispět celá řada faktorů, včetně poškození tkáně kolem penisu v důsledku operace prostaty nebo močového měchýře, poškození nervů v důsledku nemoci nebo vedlejších účinků některých typů léků: Mezi léky, které mohou způsobit retrográdní ejakulaci, patří léky měnící náladu používané k léčbě některých duševních poruch a také léky na léčbu hypertenze (vysokého krevního tlaku). Cukrovka může poškodit nervy a cévy v okolí penisu a močové trubice, což může mít za následek retrográdní ejakulaci.

Některé chirurgické zákroky, například operace zvětšené prostaty, rakoviny prostaty nebo problémy s močovou trubicí, mohou ovlivnit nervy v penisu a jeho okolí a způsobit retrográdní ejakulaci.

Psychologické faktory

Výzkum naznačuje, že přibližně 31 % mužů trpí nějakou formou sexuální dysfunkce. Mnoho forem sexuální dysfunkce je přinejmenším částečně psychických, což znamená, že se mohou vyvinout v důsledku duševních a emocionálních faktorů. Například erektilní dysfunkce často vzniká v důsledku psychologických problémů, jako jsou deprese nebo strach ze sexuálního selhání.

Ačkoli výzkumy potenciální souvislosti mezi poruchami duševního zdraví a slabou ejakulací jsou omezené, některé stavy – například úzkost z výkonu nebo nedostatek sebedůvěry – mohou ovlivnit vaši schopnost uvolnit se při sexu a dosáhnout orgasmu. To by mohlo způsobit, že orgasmus a ejakulace budou méně příjemné nebo že při sexu s partnerkou nedosáhnete správně orgasmu.

Možnosti léčby slabé ejakulace

V mnoha případech je malý pokles průměrného objemu ejakulace nebo síly, s jakou uvolňujete sperma, normální součástí stárnutí a není důvod k panice. Pokud jste však zaznamenali náhlý, silný pokles objemu ejakulace nebo pokud je pro vás obtížné užívat si sex kvůli slabým orgasmům a/nebo ejakulaci, je důležité se poradit se svým lékařem.

Slabou ejakulaci lze často léčit změnou životního stylu, užíváním léků na zlepšení sexuálních funkcí, účastí na terapii nebo cvičením na posílení svalů pánevního dna.

Změny životního stylu

Někdy může mít několik jednoduchých změn ve vašich zvycích a každodenním životě velký vliv na vaše sexuální funkce. Mnohé z těchto změn také pomáhají podpořit normální počet spermií, což může být problém, pokud často trpíte slabou ejakulací.

Pro konzistentnější ejakulaci a lepší sexuální uspokojení se snažte:

 • Cvičte pravidelně. Nadváha nebo obezita je spojena se zvýšeným rizikem sexuálních dysfunkcí u mužů i žen. Aktivita může nejen usnadnit udržení zdravé váhy, ale také podpořit lepší průtok krve.
  Snažte se pravidelně cvičit, i kdyby to mělo být jen středně intenzivní cvičení. Snažte se dodržet doporučení CDC, které uvádí 150 minut středně intenzivního aerobního cvičení týdně a dva tréninky na posílení svalů.
 • Dejte si záležet na zdravém spánku. Nedostatek spánku je častou příčinou problémů s plodností u mužů i žen. Snažte se spát alespoň sedm hodin denně.
 • Dodržujte vyváženou stravu. Zdravá a vyvážená strava může pomoci snížit riziko výskytu problémů se sexuální výkonností. Snažte se upřednostňovat celozrnné potraviny, ovoce, zeleninu a libové zdroje bílkovin a zároveň minimalizovat nadměrně tučná nebo slaná jídla.
 • Pokud kouříte, přestaňte kouřit. Jak jsme zmínili výše, kouření může snížit objem vašeho spermatu a ovlivnit vaši schopnost ejakulace. Výzkum také naznačuje, že kouření má celkově negativní vliv na vaši plodnost, včetně počtu spermií. Kouření může také způsobovat erektilní dysfunkci. Pokud kouříte a chcete zlepšit téměř všechny aspekty svého sexuálního zdraví, snažte se přestat kouřit.

Cvičení pánevního dna

Během ejakulace se svaly pánevního dna – prostoru pod penisem a ve spodní části trupu – stahují, aby vypudily ejakulát z penisu. Provádění cviků na posílení těchto svalů, běžně označovaných jako Kegelovy cviky, může pomoci při poruchách ejakulace.

Svaly pánevního dna můžete pocítit v akci tak, že během močení napnete svaly, abyste zastavili proud moči. Při napínání svalů ucítíte, jak se pánevní dno zvedá, aby zastavilo proud moči z močové trubice.

Chcete-li trénovat pánevní svaly, postupujte podle následujících pokynů:-

 • Udělejte si pohodlí vsedě nebo vleže.
 • Chvíli se věnujte identifikaci svalů pánevního dna a stiskněte svaly, které používáte k zastavení proudu moči nebo vypouštění plynů.
 • Udržujte svaly nohou, hýždí a břicha uvolněné a napněte svaly pánevního dna.
 • Představte si, že se snažíte zvednout základnu šourku a přitahujete svaly nahoru do pánve.
 • Stiskněte a podržte tyto svaly po dobu 10, pak se uvolněte a přitom počítejte do 10.
 • Tento postup opakujte každý den třikrát až pětkrát, například ráno, odpoledne a před spaním.

Časem můžete zaznamenat zlepšení své schopnosti kontrolovat ejakulaci. Náš úplný průvodce cvičením svalů pánevního dna pro muže se podrobněji zabývá tím, jak můžete posílit svaly pánevního dna pro lepší sexuální funkce a kontrolu močového měchýře.

Léky pro zlepšení sexuálních funkcí

Ačkoli neexistuje žádný lék schválený FDA speciálně pro léčbu slabé ejakulace, několik léků používaných k léčbě jiných problémů se sexuální výkonností vám může pomoci cítit se v posteli pohodlněji a zlepšit vaši schopnost dosáhnout orgasmu a ejakulace.

Například léky na erektilní dysfunkci, jako je sildenafil (účinná látka přípravku Viagra®), tadalafil (Cialis®), vardenafil (Levitra®) a avanafil (Stendra®), mohou potenciálně zvýšit vaši sebedůvěru, což vám může pomoci uvolnit se a vyhnout se úzkosti z výkonu během sexu.

Tyto léky samy o sobě nezvyšují sexuální vzrušení ani nepodporují ejakulaci. Místo toho působí tak, že stimulují průtok krve do vašeho penisu před sexem a během něj.

Mezi další léky používané k léčbě poruch ejakulace patří antidepresiva, jako jsou selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), které se často používají k léčbě předčasné ejakulace.

Mezi běžné SSRI pro oddálení ejakulace a zlepšení sexuální výdrže patří paroxetin (prodávaný jako Paxil®) a sertralin (Zoloft®).

Někdy se problémy, jako je anorgasmie a retrográdní ejakulace, mohou objevit jako vedlejší účinek již užívaných léků.

Pokud vaše problémy s ejakulací souvisejí s užíváním léků, může vám lékař navrhnout úpravu dávkování, užívání léků v jinou denní dobu nebo přechod na jiný lék, u kterého je méně pravděpodobné, že bude způsobovat sexuální nežádoucí účinky.

Psychoterapie

Sexuální funkce jsou složitým procesem, který zahrnuje více tělesných systémů, včetně mozku a nervového systému. Kromě fyzického zdravotního stavu mohou hrát významnou roli ve vaší schopnosti úspěšně se zapojit do sexuální aktivity také psychické problémy.

Ačkoli existuje jen omezený výzkum účinnosti psychoterapie při problémech se sexuální výkonností, zdá se, že nejoblíbenější a nejrozšířenější formou léčby je kognitivně-behaviorální terapie (KBT) a její varianty. Pokud se slabá ejakulace nebo jiné problémy v oblasti sexuálního zdraví podepisují na vašem duševním zdraví, možná budete chtít zvážit účast v online poradenství, abyste se dozvěděli více o svých možnostech.

Závěrečná informace o slabé ejakulaci

O problémech týkajících se sexuálního zdraví, jako je slabá ejakulace, může být obtížné mluvit, a to i s poskytovatelem zdravotní péče.

Pokud jste si však všimli, že vaše orgasmy a/nebo ejakulace jsou slabší než obvykle, nebo pokud je pro vás obtížné při sexu vůbec ejakulovat, je důležité o své situaci promluvit s poskytovatelem zdravotní péče. Slabá ejakulace je často příznakem jiného zdravotního stavu. Díky rozhovoru s odborníkem budete moci identifikovat možnou příčinu a dozvědět se více o možnostech léčby, které můžete využít ke zlepšení své schopnosti ejakulace a celkového sexuálního zdraví.

Kliknutím na hvězdičku ohodnoťte!

Průměrné hodnocení 4.8 / 5. Počet hlasů: 57

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.