Co je to Frigidita

Tenhle výraz označuje “emoční chlad” ženy, který se projevuje v malé sexuální žádostivosti nebo požitku. Je důležité odlišit tyto sexuální poruchy funkcí od hovorového a prázdného používání tohoto slova, při kterém se ženy označují jako frigidní tehdy, když nevycházejí vstříc sexuálním požadavkům (potencionálního) sexuálního partnera. Celkově je to velmi těžké, vymezit hranici mezi “normálním” a narušeným sexuálním chováním, protože v této oblasti existují velké individuální rozdíly a důležitou roli zde hrají kulturní normy.