Co je Andrologie

Skutečnost, že na bezdětném manželství se svou poruchou plodnosti prakticky stejnou měrou podílejí muži i ženy, si vyžádal vytvoření andrologie jako nového směru v léčebně preventivní činnosti. Andrologie v současnosti představuje jednu z dynamicky se rozvíjejících disciplín ve světové medicíně. Vedle problematice mužské neplodnosti řeší problematiku mužské sexuální dysfunkce a mužské antikoncepce.

Je třeba zdůraznit, že andrologie jako organická součást urologie úzce spolupracuje s dalšími lékařskými odbory, zejména s gynekologii a bez této spolupráce si činnost andrologie nelze představit. Tedy andrologie by bylo možné nazvat i mužskou gynekologii.